Lasse Dahl

Lasse Dahl

Førstesiden | Webdesign | Investering | Support | Prosjekter

Service og support:

Så godt som alle arbeidsplasser i dag har en eller flere datamaskiner, og på de fleste stedene er man mer eller mindre avhengig av disse maskinene. Mange bedrifter innehar selv kompetansen til å sørge for at disse maskinene fungerer, andre får dette ordnet mer eller mindre ad hoc - mens atter andre igjen har behov for allsidig it-kompetanse fra tid til annen.

Mange har inntrykk av at det er virus og "datainnbrudd" som koster mest, men en undersøkelse som Cap Gemini gjennomførte i 2001 viser at det er vanlige problemer som problemer med nettilgang og utskrifter som tar mest tid. Å bruke litt tid på å få slike problemer løst på en skikkelig måte, vil altså lønne seg.

Grafikken er lånt fra Aftenpostens dekning av saken, som du finner på: http://www.aftenposten.no/jobb/article295140.ece

Uavhengighet

Jeg selger i utgangspunktet kompetanse, ikke maskiner eller utstyr, og vil derfor kunne vurdere ditt behov for eventuell utskifting av utstyr uten tanke på salgsmål. Hvis noe skal byttes ut, gjør dette også at du kan få råd om hvor du bør kjøpe slikt på et uavhengig grunnlag - og du kan også gjerne fortsatt handle med dine faste leverandører, hvis det er ønskelig.

Det viktigste er likevel at kunden får løst sine behov, og om det skjer med eksisterende utstyr eller ved nyinvesteringer, er mindre viktig.

Bakgrunn:

Med flere års utdanning innenfor og erfaring med intelbaserte datamaskiner og operativsystem som blant annet MS-DOS, Windows fra versjon 3.1 til XP, Novell, Linux og FreeBSD og andre Unixvarianter, mener jeg å inneha kunnskap som ditt firma kan ha behov for, og kan få benytte seg av.

Jeg påtar meg oppdrag på timebasis for problemer som oppstår "plutselig", eller med grunnlag i serviceavtaler for den som ønsker systematisk og rutinemessig gjennomgang av sitt system - for å forhindre at problemer "plutselig" oppstår.

Kontakt

Ta kontakt for ytterligere informasjon. Telefon 75 64 56 85 evt 952 52 616, epost firmapost@lassedahl.com.

© 2003 Lasse G. Dahl. Sist oppdatert torsdag den 8. juli 2004 klokken 19:27.

Medlem i Fauske Næringsforum