Lasse Dahl

Lasse Dahl

Førstesiden | Webdesign | Investering | Support | Prosjekter

Lasse Dahl er en IT-konsulent med variert erfaring i og utdanning innenfor prosjektledelse, webdesign, systemutvikling og -administrasjon. Han har tidligere jobbet med prosjekter både for offentlig og privat sektor, blant annet innenfor UniReg/Dokumentasjonsprosjektet. Nå driver han et eget firma på Fauske i Nordland med fokus på to hovedområder:

Søkemotoroptimalisering

Som konsulent på Internett og web, kommer ofte spørsmålet om å komme på førsteplass i Google opp. Lasse Dahl tilbyr ikke hjelp med å «lure» søkemotorer. Det er stort sett ikke noen hensikt i det, og det er bedre å gjøre ting på en riktig måte. Hvordan man gjør det, står det litt om på denne siden, som ironisk nok er kalt Søkemotoroptimalisering.

Internett og webdesign

Standardkonform webdesign og praktisk bruk av database- eller andre dynamiske løsninger for å bygge brukerstyrte webløsninger med stor grad av fleksibilitet.

Service og support

Lasse Dahl tilbyr små og mellomstore bedrifter i nærmiljøet hjelp med drift, uvikling og investeringer. Som frittstående konsulent kan Lasse Dahl bistå deg ved nyinvesteringer uten annen agenda enn å skaffe din bedrift den best egnede maskin- og programvare.

Annet

I tillegg har Lasse Dahl lang erfaring fra kurs- og opplæringsvirksomhet, både som arrangør og foreleser. Ved behov kan kurs innenfor en rekke områder tilpasses din organisasjon. Eksempler på slike områder kan være webdesign, bruk av office-pakker (Microsoft eller OpenOffice), effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon og annet.

Kontakt

Ta kontakt for ytterligere informasjon. Telefon 75 64 56 85 evt 952 52 616, epost firmapost@lassedahl.com.

© 2003 Lasse G. Dahl. Sist oppdatert torsdag den 26. januar 2006 klokken 22:31.

Medlem i Fauske Næringsforum