Lasse Dahl

Lasse Dahl

Førstesiden | Webdesign | Investering | Support | Prosjekter

Investeringsveiledning

Av og til må det datautstyret man har enten byttes ut eller suppleres med noe nytt. For mange er dette både spennende og interessant, mens andre er usikker på om de innehar nødvendig oversikt over markedet til selv å velge de beste løsningene. Og de fleste man kan søke hjelp hos er selgere - og de har jo akkurat det du trenger, ikke sant?

Jeg kan hjelpe deg med dine it-investeringer. God oversikt over markedet og lang erfaring i å finne det beste i skjæringspunktet mellom pris og kvalitet er gode forutsetninger for å kunne bistå på en effektiv måte.

En slik oppgave består i mer enn bare å finne den laveste prisen, det er mer som spiller inn:

Dette er eksempler på spørsmål som det kan være godt med assistanse til å finne svar på, og slik assistanse tilbyr jeg gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende prat når du tenker på å kjøpe nytt!

Kontakt

Ta kontakt for ytterligere informasjon. Telefon 75 64 56 85 evt 952 52 616, epost firmapost@lassedahl.com.

© 2003 Lasse G. Dahl. Sist oppdatert fredag den 21. mars 2003 klokken 10:57.

Medlem i Fauske Næringsforum